Det lilla familjeföretaget

Övraby Gräv & Entreprenad AB startades av Mikael Andersson 2017. Affärsidén är att utföra anläggningsarbeten, markarbeten och entreprenadarbeten samt att hyra ut maskiner med eller utan förare. Kunderna är allt ifrån privatpersoner, markägare, skogsägare och mindre företag till de större bygg- och anläggningsföretagen vi har i regionen. Under vinterhalvåret ställer verksamheten om och håller snöjour åt avtalskunder i områden kring Halmstad.

Vi som arbetar i företaget är alla släkt. Mikael Andersson äger och driver firman. Till sin hjälp har han sin bror Henrik Andersson och kusin Gabriel Andersson som båda avlastar, framförallt under snöröjningsperioden.   

från öffwerby till Övraby

Företaget är skrivet på en gård i Övraby Socken vilken ligger nordost om Halmstad och som har sitt ursprung i medeltiden. Namnet Övraby (1464 Öffwerby) kommer från en nu försvunnen bebyggelse som tidigare hetat Halmstad. När staden flyttades fick bebyggelsen detta namn.