ett litet företag med stor kompetens

Övraby Gräv & Entreprenad AB startades av Mikael Andersson 2017. Affärsidén är att utföra anläggningsarbeten, markarbeten och entreprenadarbeten samt att hyra ut maskiner med eller utan förare. Kunderna är allt ifrån privatpersoner, markägare, skogsägare och mindre företag till de större bygg- och anläggningsföretagen vi har i regionen. Under vinterhalvåret håller vi också snöjour åt avtalskunder i områden kring Halmstad.   

från öffwerby till Övraby

Företaget är skrivet på en gård i Övraby Socken vilken ligger nordost om Halmstad och som har sitt ursprung i medeltiden. Namnet Övraby (1464 Öffwerby) kommer från en nu försvunnen bebyggelse som tidigare hetat Halmstad. När staden flyttades fick bebyggelsen detta namn.